AKTUALITY

Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.


Senior TAXI

1. Službu může využívat osoba, která má vydán průkaz SeniorTaxi (oprávněná osoba). O průkaz může požádat osoba, která dovršila 65 let věku a má trvalý pobyt ve městě Žatci a jeho místních částech. Průkaz SeniorTaxi je vydáván na základě předložení dokladu totožnosti, doložení jedné průkazové fotografie a uhrazení poplatku 20,- Kč. Průkaz je vydáván na Městském úřadu Žatec, odboru dopravně správních agend, třída Obránců míru 295, 438 01 Žatec (tel. 415 736 475). Službu může využít spolu s oprávněnou osobou jedna osoba doprovodu. Začátek a konec objednané cesty musí být na katastrálním území města Žatce a místních částí. 

2. Služba je poskytována pouze v pracovní dny od 07.00 hod. do 17.00 hod. 

3. Kapacita objednávek je stanovena na jednu jízdu za každých 20 minut, poslední jízda může být objednána na čas 16.40 hod. 

4. Telefonní číslo dispečinku pro objednávky je 415 710 295 (Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci). Možnost objednání je stanovena na pracovní dny od 07.30 hod. do 11.00 hod. Službu nelze objednávat přímo u smluvního provozovatele. 

5. Objednávka musí být provedena minimálně jeden den předem. 

6. Při objednávce musí být oprávněnou osobou sděleno, kdo službu objednává (dispečink zkontroluje v seznamu vydaných průkazů, zda osoba má na službu nárok), telefonní kontakt na oprávněnou osobu, datum, čas a místo přistavení SeniorTaxi a cílové místo. 

7. Pokud je požadavek na odvoz zpět s uvedením času odvozu, jedná se o další samostatnou a placenou jízdu. 

8. Pokud požadavek na odvoz zpět nebude možno časově definovat (např. návštěva lékaře, kdy nelze odhadnout dobu čekání), pak bude tato služba objednána s tím, že oprávněná osoba si příslušného řidiče musí sama telefonicky přivolat a dohodnout čas odjezdu. 601601747

9. Cena za jednu uskutečněnou jízdu, kterou hradí oprávněná osoba ve vozidle smluvnímu provozovateli, je 20,- Kč. 

10. V případě jízdy více oprávněných osob ve vozidle, se hradí provozovateli pouze jedna cena dle bodu 9.

Dále pro Vás rozvážíme:

www.pizzajahoda.cz